Browsing Tag

ชี้ขยะอาหารเป็นปัญหามากถึง 77%

เต็ดตรา แพ้ค เผยปี 63 ผู้บริโภคทั่วโลกชี้ขยะอาหารเป็นปัญหามากถึง 77%

เต็ดตรา แพ้ค เปิดผลงานวิจัยผู้บริโภคปี 2563  จากทั่วโลก ผู้บริโภคยัวคงเผชิญวิกฤตการณ์ระหว่างความปลอดภัยทางอาหาร และการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์โควิด19 โดย 2 ใน 3 ของผู้บริโภคยังให้ความปลอดภัยทางอาหารคือประเด็นหลักของสังคม…