Browsing Tag

ชำระเงินได้สะดวกและง่ายขึ้น

กรุงศรี จับมือ CPN เชื่อมระบบ Krungsri e-Payment เพิ่มความสะดวกให้ร้านค้า

กรุงศรี จับมือ CPN เชื่อมต่อระบบ Krungsri e-Payment ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ใช้งาน CPN SERVE app ชำระเงินได้สะดวกและง่ายขึ้น นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม…