Browsing Tag

ชวนคนไทยดาวน์โหลดสติกเกอร์

‘BMW’ ชวนคนไทยดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุด “BMW Fight COVID-19” รายได้มอบให้…

บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ชวนคนไทยดาวน์โหลดสติกเกอร์ชุด “BMW Fight COVID-19” รายได้มอบให้ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” สานต่อพันธกิจโครงการสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนาในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจนถึงการสนับสนุนทางการแพทย์…