Browsing Tag

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

“ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์” นายกส.นายหน้าฯ ยกระดับความรู้ให้กับสมาชิกสู้ศึกเทคโนโลยีดิสรัปชั่น

เทคโนโลยีดิสรัปชั่นที่ถาโถมเข้าใส่อย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวรับมือกับกระแสความท้าทายที่รุนแรงในโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจประเภทนายหน้ารวมถึงนายหน้าประกันภัย…