Browsing Tag

ฉลองงาน iCreate We Made It

‘กรุงศรี ออโต้’ เล่นใหญ่ ฉลองงาน iCreate We Made It

ผู้บริหารหญิงแห่ง “กรุงศรี ออโต้” นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดฟลอร์ห้องประชุมใหญ่ตึกกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ จัดงานฉลองความสำเร็จ “iCreate” …