Browsing Tag

จำนวน 13.5 พันล้านบาท

กรุงศรี รายงานผลกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 13.5 พันล้านบาท สินเชื่อเติบโต 2.0%

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 13.5 พันล้านบาท ลดลง 31.4% จากช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ซึ่งมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นจำนวน 50% ของบริษัท…