Browsing Tag

จาก Insurance Asia Awards 2020

บมจ.กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 2 รางวัล ระดับเอเชีย จาก Insurance Asia Awards 2020

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย จาก Insurance Asia Awards 2020 ในสาขา 1. “Marketing Initiative of The Year” จากแคมเปญ Know You Can และ 2. “Digital Insurance…