Browsing Tag

จากภายในสู่ภายนอก

SCBLIFE ปรับ mindset จากภายในสู่ภายนอก สร้างสังคมแห่งความสุข ด้วยแนวคิด…

สุขภาพกายและใจที่แข็งแรงคือตัวแปรสำคัญกับความสุขและความพึงพอใจในชีวิต ด้วยสภาพสังคมที่มีการแข่งขันสูงและวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน อาจทำให้ใครหลายๆ คนลืมที่จะหันมาดูแลตัวเอง จนมีปัญหาสุขภาพตามมา และทำให้ความสุขในชีวิตขาดหายไป…