Browsing Tag

จากการจัดอันดับ Interbrand Global Brand Ranking 2019

อลิอันซ์ ยืนหนึ่งแบรนด์ประกันอันดับ 1 ของโลก

กลุ่มอลิอันซ์ เยอรมนี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์บริษัทประกันอันดับหนึ่ง ในการจัดอันดับแบรนด์ระดับโลกประจำปี 2562 โดย Interbrand Global Brand Rankings 2019…