Browsing Tag

จัดโปรโมชั่นเติมเงิน

กรุงไทยจับมือกรมทางหลวงจัดโปรโมชั่นเติมเงินเข้า Tag M-PASS 500 บาทขึ้นไปรับเงินคืน 50 บาท เริ่ม 1…

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกรมทางหลวง จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการใช้ M-PASS อย่างต่อเนื่อง เชิญชวนเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการวางแผนก่อนออกเดินทางและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า M-PASS…