Browsing Tag

จัดโปรโมชั่นเงินกู้

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเงินกู้เพื่อ SMEs และ SMEs Startup อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในงาน SMART SME EXPO 2019

ธนาคารออมสิน นำสินเชื่อเพื่อกลุ่ม SMEs และ SMEs Startup เสนอในงาน SMART SME EXPO 2019 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค.62 นี้ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ต่อปี ด้วยสินเชื่อ GSB SMEs Startup No.1 วงเงินกู้ 1-10 ล้านบาท และ สินเชื่อธุรกิจ GSB Smooth Biz…