Browsing Tag

จัดเสวนาฟรี! “เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารปี 2563”

SME D Bank จัดเสวนาฟรี! “เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารปี 2563”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี กลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป และเกี่ยวเนื่อง ร่วมเสวนา ฟรี! หัวข้อ “เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารปี 2563 วิกฤตหรือโอกาส SMEs…