Browsing Tag

จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

วิริยะประกันภัย จัดอบรม “ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง”

นายวิญญู อังศุนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้กับสมาชิกชมรมตัวแทน ภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล) เพื่อสร้างความรู้…