Browsing Tag

จัดสัมมนาเศรษฐกิจและกลยุทธ์

กสิกรไทยจัดสัมมนา “เศรษฐกิจและกลยุทธ์ การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลก”

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา RETHINK PERSPECTIVE “เศรษฐกิจและกลยุทธ์ การลงทุนภายใต้วิกฤตการค้าโลก” โดยมี ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย มร.สเตฟาน โมเนียร์…