Browsing Tag

จัดสัมมนาผู้บริหารด้านประกันภัยสุขภาพ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมจัดสัมมนาผู้บริหารด้านประกันภัยสุขภาพ

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองเลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ “อนาคตประกันสุขภาพในยุคดิจิทัล” ในงานสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมประกันวินาศภัยไทย…