Browsing Tag

จัดสัมมนา

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา “รุกตลาดไทย บุกตลาดจีน ด้วยอีคอมเมิร์ซ”

คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ให้การต้อนรับคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์…

ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนา“เกษตรยุคใหม่ ตลาดนำ นวัตกรรมตาม”ส่งเสริมนวัตกรรมการเกษตรยุคดิจิทัล

คุณศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา…