Browsing Tag

จัดพิมพ์ปฎิทินครั้งแรกในรอบ 152 ปี

ทิพยประกันภัย จัดพิมพ์ปฎิทินครั้งแรก 152 ปี วัดเล่งเน่ยยี

ครั้งแรกในรอบ 152 ปี ของวัดเล่งเน่ยยี่ จัดพิมพ์ปฎิทินรูปเคารพพระประธาน “พระพุทธเจ้า 3 พระองค์”ในอุโบสถวัดเล่งเน่ยยี่ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ปั๊มฟอยล์สีทองและสีรุ้งโฮโลแกรมสามมิติ เป็นครั้งแรก พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต…