Browsing Tag

จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563”

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563”  เชื่อม “เกียรติภูมิจุฬาฯ” สู่สังคมไทยยุค New…

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) พร้อมจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563” ชูปณิธานแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์ “ก้าวสู่ปีที่ 104 ปี จุฬาฯ : เกียรติภูมิจุฬาฯ คือ เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน” …