Browsing Tag

จัดกิจกรรม “Thai Life Sharing’s Day 2020” รายได้สมทบโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

ไทยประกันชีวิตรวมพลังจิตอาสา ขานรับ World Heart Day จัดกิจกรรม “Thai Life Sharing’s Day 2020”…

ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กแรกเกิดที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดราว 8,000 คน ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งสามารถรักษาได้ด้วยยา ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด แต่เนื่องจากการผ่าตัดมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เด็กจำนวนมากขาดโอกาสในการรักษา…