Browsing Tag

จัดกิจกรรม “Green4Good ปี 3 ”

บมจ.กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “Green4Good ปี 3 ”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง จัดกิจกรรม “Green4Good ปี 3” ครั้งที่ 21 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านการออมอย่างถูกต้องแก่เยาวชนไทย…