Browsing Tag

จัดกิจกรรม “ถึงห่างกันก็มันส์ได้ สนุกสุดใจไปกับซุมบ้า”

บมจ.กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ถึงห่างกันก็มันส์ได้ สนุกสุดใจไปกับซุมบ้า”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ถึงห่างกันก็มันส์ได้ สนุกสุดใจไปกับซุมบ้า” เพื่อให้ลูกค้าคนสำคัญได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยการออกกำลังกายผ่านการเต้นซุมบ้า ฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งกายและจิตใจ ร่วมกันที่บ้าน แบบนิว นอร์มอล (New Normal)…