Browsing Tag

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ‘เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่’ บริจาคเงินสนับสนุน 1,000,000 บาทให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายแพทย์วิรัช…