Browsing Tag

จังหวัดพะเยา

พลังบุญทิพยร่วมสร้างครั้งที่ 163 จังหวัดพะเยา

คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการ พลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 163…