Browsing Tag

จังหวัดนครนายก

คปภ. เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ “นักท่องเที่ยว” จังหวัดนครนายก ด้วยระบบประกันภัย

 เลขาธิการ คปภ. บูรณาการการทำงานกับผู้ว่าฯนครนายก ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…