Browsing Tag

งาน “Bangkok FinTech Fair 2019”

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมบูธเคทีซี ในงาน “Bangkok FinTech Fair 2019”

นายวิรไท  สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธเคทีซี ภายใต้แนวคิด “Everyday Digital Lifestyle” ในงาน “Bangkok FinTech Fair 2019” โดยมีนางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ…