Browsing Tag

งานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน “มหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่”

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน “มหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่” ในงานได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน…