Browsing Tag

คุ้มครองสูงสุด 5  ล้านบาท

TSI บุกตลาดประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA จ่ายเบี้ยหลักหมื่น คุ้มครองสูงสุด 5  ล้านบาท

นายเสริมศักดิ์ หงษ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานรับประกันภัย บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI Insurance เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการรุกงานรับประกันภัยในช่วงครึ่งปีหลังว่า ยังคงเน้นรับงานคุณภาพ…