Browsing Tag

คว้ารางวัล Top Community Care Companies in Asia

กรุงเทพประกันชีวิตคว้ารางวัล Top Community Care Companies in Asia จาก Asia Corporate Excellence…

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ บริษัทประกันชีวิตและผู้ให้บริการวางแผนการเงินครบวงจรชั้นนำของไทย ได้รับรางวัล Top Community Care Companies in Asia ในการประกาศผลรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2020 ACES…