Browsing Tag

คว้ารางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เอไอเอ ประเทศไทย คว้ารางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562…

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนรับรางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภทองค์กร สาขากลยุทธ์การสร้างเสริมความสัมพันธ์ต่อลูกค้ายอดเยี่ยม (Customer…