Browsing Tag

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก

ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก กดดันดอกเบี้ยนโยบาย

เมื่อ กนง. มีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. ครั้งที่ผ่านมา โดยมี 2 จากทั้งหมด 6 เสียงโหวตให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% หลังจากที่ขึ้นไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ตลาดจึงอาจมีข้อสงสัยว่าการประชุมในวันที่ 20…