Browsing Tag

ครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรก แต่สงครามการค้ากดส่งออกทั้งปีไม่โต…

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้จัดงานเสวนาเรื่อง “มองเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง” ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงมาอยู่ที่ 3.1% จากเดิมที่ 3.7% จากภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของการค้าโลก หลังสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ…