Browsing Tag

ครอบครัวเภสัชกรหญิง ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช

ชับบ์ ไลฟ์ ร่วมแสดงความเสียใจ และจ่ายสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวเภสัชกรหญิง…

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณธีรศักดิ์ โชติกลาง สามีของเภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง แห่งโรงพยาบาล ป.แพทย์ จ.นครราชสีมา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคุณเอเดรียน โอ…