Browsing Tag

คปภ.

คปภ. เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน-ลดความเสี่ยง ขยายความคุ้มครองประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19…

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันยังส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนโควิด-19…

คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจ เปิดตัว “ประกันภัย 10 บาท” ช่วงเทศกาลสงกรานต์

คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ไทย “ประกันภัย 10 บาท” คุ้มครองครบวงจรในกรมธรรม์เดียว “อุบัติเหตุ - โควิด19 – แพ้วัคซีนโควิด 19” พร้อมเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” และบริการสายด่วน…

คปภ. จับมือ กรมการขนส่งทางบก มุ่งพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลทำพ.ร.บ. ผ่านแอปDLT Vehicle Tax- ตู้ Kiosk…

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. ) MOU การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ กับ กรมการขนส่งทางบก และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อต่อ ยอดการเชื่อมโยงข้อมูลปี 63…

คปภ. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจประกันภัย รับมือภัยไซเบอร์ ภายใต้ “Digital Ecosystem”

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับในภาคการเงิน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)…

คปภ. หนุน“ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล” รองรับไลฟ์สไตล์สังคมยุคดิจิทัล…

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง…

คปภ. เสริมเขี้ยวเล็บผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยยุคดิจิทัล ชูการไกล่เกลี่ยออนไลน์

คปภ. เสริมกลยุทธ์เชิงรุกของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยยุคดิจิทัล เน้นการไกล่เกลี่ยออนไลน์ พร้อมถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้เอาประกันภัย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ.  อนุมัติ กรมธรรม์ประกันภัย  รองรับความเสี่ยงให้ประชาชนแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 

คปภ. “อนุมัติแบบฟาสแทร็ก” กรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19  รองรับความเสี่ยงให้กับประชาชน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย…

คปภ. ช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีไฟไหม้โกดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บมันสำปะหลังของบริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด หมู่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง…

คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ ยกระดับความโปร่งใสขององค์กร

เลขาธิการ คปภ. ปลุกพลังชาว คปภ. ตั้งทีมมอนิเตอร์ เพิ่มการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…

คปภ. ช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้โรงงาน เพชรบุรี  เร่งจ่ายสินไหมอย่างเป็นธรรม

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่นที่ใช้ในการอุตสาหกรรม เครื่องจักรของบริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น…