Browsing Tag

ข้ามพรมแดน

DITP จับมือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ดันสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยส่งออก ในงาน STYLE Bangkok-April 2019

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนทั่วโลก จัดโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross-Border e-Commerce Solutions &…