Browsing Tag

ข่าวสังคม

อีสท์ วอเตอร์ เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ พัฒนาชลประทานภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เร่งดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกให้แล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดในภาคตะวันออก…