Browsing Tag

ข่าวการค้่า

กรมพัฒน์ฯ นำผลิตภัณฑ์ชุมชนวางจำหน่ายในปั๊ม ปตท. ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด”

กระทรวงพาณิชย์ จับมือ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก SME Bank และสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าจำหน่ายภายในร้านขายของฝากสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ภายใต้แคมเปญ “ไทยเด็ด” คิ๊กออฟเฟสแรก 14…