Browsing Tag

ขึ้นแท่นอันดับ 2

กลุ่มอลิอันซ์ ขึ้นแท่นอันดับ 2 แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก

กลุ่มอลิอันซ์ ประเทศเยอรมนี ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันแบรนด์ไฟแนนซ์ (Brand Finance) ให้เป็นบริษัทประกันระดับโลกที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับที่สองของโลก รองจากแบรนด์ผิงอัน อีกทั้งยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 7.5% …