Browsing Tag

ขายกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่

เอไอเอ ขายกรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล ‘Digital Face to Face’

เอไอเอ ประเทศไทย นำร่องเปิดตัวรูปแบบใหม่ของการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบดิจิทัล ‘Digital Face to Face’ ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกันภัย…