Browsing Tag

ขานรับ 4 ภารกิจ

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยรับมือไวรัสโคโรนาดูแลประชาชน

คปภ. ถกภาคธุรกิจประกันภัยได้ข้อสรุปหลักการกรมธรรม์ประกันภัยเฉพาะรับมือการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา • ธุรกิจประกันภัยขานรับ 4 ภารกิจ นำระบบประกันภัยดูแลประชาชนจากภัยไวรัสโคโรนา ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…