Browsing Tag

ขยายบริการ “Telemedicine”

ไทยประกันชีวิตขยายบริการ “Telemedicine” จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา รวม 7 แห่ง สำหรับลูกค้า OPD

ไทยประกันชีวิตขยายบริการ “Telemedicine” จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา รวม 7 แห่ง สำหรับลูกค้า OPD ที่ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องรับการรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท…