Browsing Tag

ขยายจุดบริการยืนยันตัวตน

ธนาคารกสิกร ขยายจุดบริการยืนยันตัวตน “K CHECK ID” ผ่านตู้บุญเติม

ธนาคารกสิกรไทย ขยายจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) เข้าถึงชุมชนมากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) บนแอป K PLUS  โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ จำนวน 1,312…