Browsing Tag

กู้ฉุกเฉิน 50

ออมสิน ช่วยภัยน้ำท่วมภาคเหนือ ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0%

ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่สำรวจภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้น พร้อมให้กู้ “ซ่อมแซมที่พักอาศัย” สูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยปีแรก 0% ขณะที่เงินกู้ฉุกเฉิน “สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า รายละ…