Browsing Tag

กำหนดเป้าหมาย

ไทยประกันชีวิตจับมือไทยพัฒน์ มุ่งยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขยับการลงทุนสู่ ESG Investing

ไทยประกันชีวิตยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างสังคมและบริษัทฯ จับมือไทยพัฒน์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ครอบคลุมทั้ง CSR ในกระบวนการและหลังกระบวนการทำธุรกิจ พร้อมขยับการลงทุนสู่ ESG Investing…