Browsing Tag

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กฟภ. รุกใช้พลังงานทางเลือก เร่งตั้งบริษัทลุยงาน Net Zero นำร่องติด ‘Solar Rooftop’ สำนักงาน กฟภ. 200…

กฟภ.เดินหน้าลงทุนด้านโครงการใช้พลังงานทางเลือกผ่านระบบ Solar cell มุ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการระดับ B ควบคู่กับอาคารสำนักงานของ กฟภ. ทั้ง 1,000 สาขา คัดมานำร่องทำก่อน 200 สาขาจากทั่วไทย พร้อม MOU “เทศบาลเมืองระยอง”…