Browsing Tag

การบริหาร

แบงค์ชาติเสริมแกร่งการบริหาร พัฒนานโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชน

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกโครงการ “เข้าถึง เข้าใจ ชนบทไทย” มีบุคลากรคึกคักออกศึกษาปัญหาชนบทถึงครัวเรือน หวังสร้างความเข้าใจเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายได้ตรงความต้องการของประเทศ นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ…