Browsing Tag

การทำงาน

ซิกน่า ประกันภัย ปล่อยมินิซีรีส์ “ออฟฟิศเชี่ยว” สะท้อนารทำงานภายใต้ความกดดัน

https://youtu.be/kVL0eR_1x6c เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น…

คปภ. จัดประชุมเปิด “โครงการสัมมนาอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงาน คปภ.”…

เลขาธิการ คปภ. จัดประชุมร่วมอนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ย คปภ. เป็นครั้งแรก ถอดบทเรียนปัญหาทางปฏิบัติ เดินหน้าบูรณาการการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ…