Browsing Tag

การทำความดี

กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิตจัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งการทำความดี

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี (CR Week 2019) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน และในปีนี้บริษัทได้จัดหลากหลายกิจกรรมภายใต้คอนเซป…