Browsing Tag

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กสศ. เปิดประสบการณ์ให้น้องๆในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ผ่าน “มารีญา” เล่านิทานให้ฟัง

"มารีญา" เปิดประสบการณ์เล่านิทานให้น้องๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. เปิดบ้านเป็นพื้นที่เรียนรู้เพื่อเด็กทุกคนอย่างเสมอภาค จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563…