Browsing Tag

กลุ่มอลิอันซ์

กลุ่มอลิอันซ์ รายงานความมั่งคั่งของโลก ปี 2020 ชี้ประเทศไทย สัดส่วนหนี้สูง

อลิอันซ์ เปิดเผยรายงาน Global Wealth Report ฉบับที่ 11 วิเคราะห์สถานการณ์ทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือนใน 60 ประเทศทั่วโลกพบว่าช่องว่างทางด้านการเงินระหว่างประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจนสูงขึ้นอีกครั้ง โดยประเทศไทย…

กลุ่มอลิอันซ์ ขึ้นแท่นอันดับ 2 แบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก

กลุ่มอลิอันซ์ ประเทศเยอรมนี ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันแบรนด์ไฟแนนซ์ (Brand Finance) ให้เป็นบริษัทประกันระดับโลกที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นอันดับที่สองของโลก รองจากแบรนด์ผิงอัน อีกทั้งยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีก 7.5% …

BMW ยกระดับความคุ้มครองกับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองจาก BMW Premium Selection…

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มอบความคุ้มครองอย่างเหนือชั้นแก่ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มือสองที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญของบีเอ็มดับเบิลยู ภายใต้โปรแกรม BMW Premium Selection…