Browsing Tag

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 23 ทุน จาก นายฮิโระโนะริ คิริว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับคณะผู้บริหาร…

กลุ่มบริษัทโตเกียวมารีน มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

นายฮิโระโนะริ คิริว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่เด็กนักเรียนสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์…